2003/2004 Tis the Season FRAME - displays photo & 12 mini ornaments